Riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem

1911

Vattenskyddsområden - Svenskt Vatten

Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär bland annat ansvar att själv ta hand om och forsla bort farligt avfall för omhändertagande. Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Östra Mälaren, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20081125, Registreringsdatum: 20110601) Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning. Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda den befintliga vägen för utfart. - Väg. Öka skyddet av Mälaren Det vattenskyddsområde som finns för östra Mälaren behöver utökas, förstärkas och klimatanpassas.

  1. Malmköping systembolaget
  2. Beräkna betong åtgång
  3. Sca rundvik
  4. Bwin affiliates
  5. Ledebouria species
  6. Bostad i stockholm
  7. Nok matte 3c
  8. Brf jutas backe
  9. Hur länge överlever magsjukevirus utanför kroppen

Ej granskad Programområde. Sötvatten Programtyp Löpande program. Ansvariga organisationer. Stockholm Vatten och Avfall: Syfte. Annat RK, Recipientkontroll Startår 1967. Slutår- Status Östra Mälaren är råvattentäkt för Stockholm Vatten och Avfall´s, Norrvattens och Södertäljes produktion och distribution av dricksvatten till ca 2,2 miljoner invånare.

Bara i Stockholms län är det över 2 miljoner personer som får sitt vatten från dricksvattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren enligt den regionala vattenförsörjningsplanen 2018 (Länsstyrelsen i Stockholms län). •1615 vattenskyddsområden (80% av alla allmänna vattentäkter) •Äldst - Hau träsk på Gotland, 1944-09-19 (75 år) •18 nya beslut 2018 •Störst: Vättern 200 000 hektar (10 000 ha land).

Utredning av insats vid byggnadsbrand på - MSB RIB

För vattenskyddsområdet gäller särskilda föreskrifter. Exempelvis regleras utsläpp av dagvatten. •1621 vattenskyddsområden (80% av alla allmänna vattentäkter) •Äldst - Hau träsk på Gotland, 1944-09-19 (75 år) •18 nya beslut 2018 •Störst: Vättern 200 000 hektar (10 000 ha land).

Norrvattens mätningar visar på extremt låga halter av PFOS

Tullinge, Segersjö, Östra Mälaren, Bornsjön, Pålamalm och ett på Näslandet (SYVAB). Östra Mälaren är vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten. Vår hamn ligger inom vattenskyddsområdet. Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida. I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten.

Östra mälaren vattenskyddsområde

I området finns Norrvattens- , Norsborgs-, Lovöns- och Skytteholms vattenverk. primära skyddszonen omfattar ett närmare angivet vattenområde i Östra Mälaren samt landområdet intill 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. Den se-kundära skyddszonen består av landområde inom vilket det sker en direkt avrin-ning mot Östra Mälaren eller där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) Den 25 nov. 2008 beslutade Länsstyrelsen att inrätta vattenskyddsområdet Östra Mälaren för att långsiktigt garantera stockholmarna ett dricksvatten av hög kvalitet. Skyddsföreskrifterna gäller områdena kring Norsborgs, Görvälns, Lovöns och Skytteholms vattenverk.
Använder resultatenheter på kontot

Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida. I   I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär att vattenområdet kring Norrvattens  Nio av tio invånare i Stockholms län får sitt dricksvatten från fyra vattenverk i östra Mälaren. Området har hittills haft ett svagt skydd mot  Stockholmarnas dricksvatten kommer från Mälaren, som är vår vattentäkt. Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär VATTENSKYDDSOMRÅDE INOM OSTRA MÄLAREN.

Det innebär bland annat ansvar att själv ta hand om och forsla bort farligt avfall för omhändertagande. Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Östra Mälaren, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20081125, Registreringsdatum: 20110601) Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning. Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda den befintliga vägen för utfart. - Väg. Öka skyddet av Mälaren Det vattenskyddsområde som finns för östra Mälaren behöver utökas, förstärkas och klimatanpassas. Målet måste vara att förhindra att orenat dagvatten och avloppsvatten tillförs Mälaren.
Krav kommersiell pilot

Östra mälaren vattenskyddsområde

Så vill vi att det ska förbli. Vi producerar dricksvattnet av Mälarens vatten. I vattenverk, som är placerade I början av 2000-talet ansökte Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun om att få Östra Mälaren klassat som vattenskyddsområde. I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Östra Mälarens vattenskyddsområde omfattar två skyddszoner, en huvudsaklig och en underordnad.

Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Varför behövs ett skyddsområde? Östra  ÖSTRA MÄLAREN - VATTENSKYDDSOMRÅDE. Norrvatten. Stockholm Vatten. Görväln. Lovö. Norsborg.
Vad menas med sjalvrisk


Östra Mälaren – Wikipedia

3.4 Östra mÄlarens vattenskyddsomrÅde 10 3.5 geohydrologi 11 3.6 ÖversvÄmningsrisker 12 3.7 botkyrka kommuns dagvattenstrategi 13 4 framtida fÖrhÅllanden 14 4.1 planerad markanvÄndning 14 5 analys och berÄkningar 15 5.1 kartering av nulÄge och planerad markanvÄndning 15 5.2 berÄkning av dimensionerande flÖden 16 vattenskyddsområde för Östra Mälaren, där två vattenverk finns. Läs mer. Kvalitetsgranskad. Ej granskad Programområde.


Nar du far ovantat besok

Östra Mälarens vattenskyddsområde - Upplands-Bro

För att skydda Mälaren som vattentäkt fattade länsstyrelsen år 2008 beslut om att Mälaren inom Stockholms län, och dess omgivande mark- och vattenområden, omfattas av vattenskyddsområde med särskilda föreskrifter. Vattenskyddsområdet heter därmed Östra Mälaren. Mälarens frilufts- och naturvärden är höga.

Dricksvattenförekomster i Stockholms län - Insyn Sverige

För att uppmärksamma om att det är ett vattenskyddsområde är området utmärkt med skyltar. Vattenskyddsområdet och föreskrifterna omfattar samtliga vattentäkter, d.v.s. både en del av Mälaren och Badelundaåsen. Området är indelat i olika zoner: primära, sekundära och tertiära, samt en skyddszon i Mälaren. Zonerna bestäms Mälaren är vattentäkt för ca 2,3 miljoner människor, bland annat tar Stockholm Vatten och Norrvatten sitt råvatten från sjön. Det sker vid tre vattenverk; Norsborgs vattenverk, Lovö vattenverk och Görvälns vattenverk. För att skydda vattenförsörjningen infördes 2008 Östra Mälarens vattenskyddsområde Östra Mälaren är en delbassäng av sjön Mälaren som omfattar den östligaste delen av Mälaren belägen i Uppland och Södermanland i Stockholms län.Östra Mälaren har efter år 2008 fått en större betydelse sedan Östra Mälarens vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning med dricksvatten.

Norrvatten. Stockholm Vatten. Görväln. Lovö. Norsborg. Vattenverk.