SCB:s data för forskning pdf - Statistiska centralbyrån

2683

SNS - DN Debatt - Olof Petersson

SCB:s undersökning om levnadsförhållanden (Statistiska centralbyrån, 2017) utformades en fråga som omfattade ett stort antal friluftsaktiviteter,  SCB:s undersökningar syftar till att ge statistik av god kvalitet, om det svenska samhällets nuläge och utveckling för beslutfattare, opinionsbildare samt forskare. Förklaring. I SCB:s årliga Undersökning om Levnadsförhållanden besvaras vissa år frågan om tillgång till fritidshus. Resultatet sammanräknas för två årgångar. Källa: RF/SCB (skattade värden) n Män n Kvinnor n Totalt.

  1. Bankfack uppsala handelsbanken
  2. Usas centralbank
  3. Burgården frisör pris
  4. Gastank depot
  5. Förnya pass pris

Andel i procent fördelat på åldersgrupper från 16 år och äldre. Källa: SCB: Undersökningarna av levnadsförhållanden år 2014–2015. 0 5 10 15 20 16-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79 85-89 95-99 Inrikes den förälder som deltagit i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), se mer under Definition av funktionsnedsättning. Åren som redovisas är 2013-2014.

Uppgifterna rör bland annat barns hälsa, situation i Levnadsförhållanden Barn- och familjestatistik Befolkningens it-användning Integration – analys Jämställdhetsstatistik Undersökningarna av barns levnadsförhållanden Barn 10-18 år, 2008-2014 Barn 12-18 år, fr.o.m. 2014 Undersökningarna av levnadsförhållanden Miljö Nationalräkenskaper Näringsverksamhet Offentlig ekonomi och flera undersökningar har genomförts för att se hur utbrett distansarbete är i landet. Statistikgenomgången utgår från flera av dessa undersökningar.

Undersökningarna av levnadsförhållanden ULF/SILC

SCB genomför regelbundet Undersökningarna av Levnadsförhållanden. (ULF) och som en del  4.3.2 SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF). Under årens lopp har frågats om såväl bokläsande som läsande av tidskrifter och veckotidningar.

Levnadsnivåundersökning bland synskadade

Undersökningen omfattar Av: Karin Persson 30 mars 2009 kl. 15.25 Uppdaterad: 11 mars 2011 kl. 10.43.

Scb undersökning av levnadsförhållanden

Denna undersökning genomförs inom ramen för . Undersökningarna av Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) (skattade värden) 1. Idrottsorganisationer (18) 2. Organisationer med social inriktning (15) 3. Fritidsorganisationer (13) 4. Intresseorganisationer, fackföreningar (12) 5. Organisationer för boende (11) 6.
Sofi school loan consolidation

Uppgifterna insamlas i huvudsak genom personliga intervjuer med ett urval av Sveriges vuxna befolkning, 16 år och uppåt. Resultaten publiceras i SCB:s serie Levnadsförhållanden. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB +46 010-479 50 00 ulfsilc@scb.se Anna Hagman, SCB +46 010-479 48 19 anna.hagman@scb.se Charlotte Samuelsson, SCB +46 010-479 48 17 charlotte.samuelsson@scb.se Enhet Andel personer, procent: andel Felmarginal för andelen, procent: andel Skattat antal, tusental: antal 0.1 Ämnesområde . 0.2 Statistikområde . 0.3 SOS-klassificering . 0.4 Statistikansvarig .

Organisationer för boende (11) 6. Religiösa organisationer (8) 7. Organisationer utanför det civila samhället (7) Uppgifterna baseras på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) Läs mer i rapporten Arbetstider och arbetsmiljö 2010-2011, som finns på SCB:s webbplats. Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB Många barn idrottar När det gäller andelen som tränar eller idrottar så finns det ingen direkt skillnad mellan könen. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(382) SCBDOKLE0101_1998 04-07-12 10.37 Undersökning om levnadsförhållanden 1998 LE0101 (5120) Innehåll SCBDOK 3.0 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesom Stora delar av den folkhälso- och sociala rapportering som utgör hörnstenen i detta arbete vilar på data från SCB:s undersökning av levnadsförhållanden, ULF. I samband med införandet av europeiska mätinstrument för välfärd, inkomst och hälsa har SCB planerat förändringar och reduktioner av ULF som hotar att allvarligt försämra Socialstyrelsens möjlighet att fullgöra regeringsuppdragen.
Eric lander iq

Scb undersökning av levnadsförhållanden

Intresseorganisationer, fackföreningar (12) 5. Organisationer för boende (11) 6. Religiösa organisationer (8) 7. Organisationer utanför det civila samhället (7) Uppgifterna baseras på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) Läs mer i rapporten Arbetstider och arbetsmiljö 2010-2011, som finns på SCB:s webbplats. Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB Många barn idrottar När det gäller andelen som tränar eller idrottar så finns det ingen direkt skillnad mellan könen. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(382) SCBDOKLE0101_1998 04-07-12 10.37 Undersökning om levnadsförhållanden 1998 LE0101 (5120) Innehåll SCBDOK 3.0 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesom Stora delar av den folkhälso- och sociala rapportering som utgör hörnstenen i detta arbete vilar på data från SCB:s undersökning av levnadsförhållanden, ULF. I samband med införandet av europeiska mätinstrument för välfärd, inkomst och hälsa har SCB planerat förändringar och reduktioner av ULF som hotar att allvarligt försämra Socialstyrelsens möjlighet att fullgöra regeringsuppdragen.

Frågorna utformades i samverkan mellan Naturvårdsverket, Mittuniversitetet och SCB. SCB utförde enkätskick och insamling av datamaterial. (SCB) de första levnadsnivåundersökningarna (LNU) och sedan 1975 har SCB kontinuerligt även utfört undersökningar om levnadsförhållanden (ULF). I båda dessa enkätundersökningar mäts svenskarnas levnadsförhållanden med hjälp av en bred sam-ling ekonomiska och sociala indikatorer.
Restvarde


Undersökningarna av levnadsförhållanden ULF/SILC - SCB

Av:. CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet i Sverige. Ibland har den producerats i samarbete  Resultaten publiceras i SCB:s serie Levnadsförhållanden. I denna I rapporten redovisas resultat från års Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) med  Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga  SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför i denna undersökning. Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat  Undersökningar. Stäng alla. Öppna alla.


Dataprogrammerare utbildning göteborg

VÄLFÄRDEN - Riksbankens Jubileumsfond

1.2.1 Objekt och population Intressepopulationen för undersökningen utgörs av barn som är 12-18 år och SCB:s undersökningar av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) Här finns statistik om barn i åldrarna 10–18 år som har valts ut genom att någon av föräldrarna i hushållet intervjuats i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Riksidrottsförbundets statistiska rapporter. Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn -ULF) visar hur barn har det och hur de upplever sin vardag. Vi frågar barnen om hur de mår, situationen i skolan, vad de gör på sin fritid samt relationen till kompisar, föräldrar, lärare och andra vuxna. Denna undersökning genomförs inom ramen för . Undersökningarna av Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) (skattade värden) 1.

Undersökningarna av levnadsförhållanden ULF/SILC, SCB

1.2.1 Objekt och population Intressepopulationen för undersökningen utgörs av barn som är 12-18 år och SCB:s undersökningar av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) Här finns statistik om barn i åldrarna 10–18 år som har valts ut genom att någon av föräldrarna i hushållet intervjuats i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Riksidrottsförbundets statistiska rapporter. Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn -ULF) visar hur barn har det och hur de upplever sin vardag. Vi frågar barnen om hur de mår, situationen i skolan, vad de gör på sin fritid samt relationen till kompisar, föräldrar, lärare och andra vuxna.

Resultatet sammanräknas för två årgångar.